România - OSMM

80 de ani de relaţii diplomatice

În luna decembrie 2012 s-au împlinit 80 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Ordinul Suveran Militar de Malta la nivel de legaţie, în decembrie 1932. La 27 ianuarie 1933, primul reprezentant diplomatic al Ordinului în România, contele Michel de Pierredon, îşi prezenta scrisorile de acreditare.

Cu prilejul vizitei de stat întreprinse de Preşedintele României Traian Băsescu la sediul Ordinului Suveran Militar de Malta din Roma - 15 februarie 2013 - a avut loc vernisarea unei expoziţii documentare consacrată raporturilor bilaterale şi prezentarea primei emisiuni de timbre România-OSMM.

Expoziţia a fost alcătuită din numeroase documente, originale sau copii, provenind din Arhiva diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al României şi din Arhiva Ordinului Suveran Militar de Malta, ilustrative pentru demersurile vizând stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale şi evoluţia acestora până în anul 1946; o a doua secţiune a expoziţiei a cuprins texte, tablouri şi machete privind navele şi tradiţia navală a Ordinului de Malta de-a lungul timpului; în a treia secţiune a fost prezentată o selecţie de carte veche şi modernă din Arhivele Ordinului, cuprinzând referiri la România.

În alocuţiunea rostită în cadrul ceremoniei de aniversare, Preşedintele României şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că vizita de stat şi aniversarea a opt decenii de la stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale coincid în mod fericit cu împlinirea, în ziua de 15 februarie, a 900 de ani de la recunoaşterea Ordinului de către Papa Pascal al II-lea, la 15 februarie 1113. Au fost evocate legăturile dintre România şi OSMM de-a lungul timpului, fiind exprimată aprecierea şi gratitudinea părţii române pentru sprijinul acordat de Ordin, îndeosebi în ultimele două decenii, populaţiei din România aflate în dificultate, atât în timpul calamităţilor naturale, cât şi prin programele specifice de asistenţă socială şi medicală. Menţionând faptul că rezultatele cooperării bilaterale sunt bine apreciate de societatea românească, Preşedintele României a subliniat totodată convergenţa viziunilor celor două părţi asupra valorilor demnităţii persoanei şi solidarităţii în scopul binelui comun.

Marele Maestru al Ordinului Suveran Militar de Malta a relevat, la rândul său, că această a doua vizită a Preşedintelui României la OSMM confirmă „relaţiile excelente” între România şi Ordin, relaţii care au dobândit în ultimele decenii inclusiv o concretizare juridică, prin acordurile în domeniul sănătăţii, respectiv în domeniul poştal, semnate în anii 2002 şi 2011. În context, Principele Ordinului Suveran Militar de Malta a amintit de vizita de stat efectuată în România în anul 2011. Fra’ Matthew Festing s-a referit pe larg la activitatea desfăşurată în România de OSMM, menţionând că Serviciul de Ajutor Maltez este activ în 26 de localităţi, în domenii cum sunt asistenţa medicală, programle pentru tineret, ajutoarele acordate persoanelor defavorizate sau cu dizabilităţi. În România activează un corp de 1200 de voluntari ai OSMM, de diferite confesiuni religioase, care îşi oferă ajutorul tuturor celor aflaţi în nevoie. Marele Maestru a subliniat convergenţa de vederi între România şi OSMM în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, promovarea dialogului interreligios, apărarea păcii şi a justiţiei sociale.

 

Vizita secretarului de stat Victor Micula la sediul Comunității Sant’Egidio din Roma

27.05.2017

Cu prilejul vizitei la Vatican, secretarul de stat Victor Micula a avut sâmbătă, 27 mai 2017, o…

Întrevederea secretarului de stat Victor Micula cu Monseniorul Antoine Camilleri

26.05.2017

Secretarul de stat Victor Micula a avut vineri, 26 mai 2017, la Vatican, o întrevedere cu…

Mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis

26.05.2017

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 26 mai a.c., un mesaj cu…

Marcarea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeana

21.03.2017

În data de 21 martie 2017, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun a organizat, la…